Primăria


Primar: Munteanu Alina Iuliana
Viceprimar: Dabija Ion
Secretar: Vătafu Bogdan Constantin
Contabil: Negîci Silvia


Satele aflate in administratie: Griviţa, Trestiana, Odaia Bursucani


Proiecte de investitii:
- Alimentare cu apă în localităţile Griviţa şi Trestiana
- Staţii de epurare şi realizare colectare canalizare menajeră localităţile Griviţa şi Trestiana
- Modernizare drum comunal DC 75 din DJ 242 - Odaia Bursucani
- Grădiniţă cu trei săli de grupă - program normal - în localitatea Griviţa
-->